LOGISTICKÉ SLUŽBY
V RÁMCI CELEJ EURÓPY
Naše služby
Predaj služieb spojených s dopravou (špeditérske a logistické poradenstvo)

Zabezpečovanie prepráv iných ako automobilových (vlaková, lodná,...)

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

• Vedenie hlavnej knihy
• Vedenie analytickej evidencie
• Vedenie účtovného denníka
• Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
• Vedenie evidencie majetku
• Vedenie pokladničnej knihy
• Evidencia DPH, daňové priznanie (kontrola náležitostí účtovných dokladov)
• Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
• Spracovanie ročnej účtovnej závierky
• Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

(pre malé a stredné firmy fyzických osôb)

• Vedenie peňažného denníka
• Vedenie pokladničnej knihy
• Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
• Vedenie evidencie majetku
• Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
• Spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
• Vedenie ostatných účtovných kníh
• Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
• Spracovanie ročnej účtovnej závierky

Mzdy a personálna agenda
• Spracovanie miezd
• Výplatné listiny
• Mzdové hlásenia
• Potvrdenia o príjmoch
• Výpočty nemocenských dávok
• Evidencia dovolenky
• Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
• Podklady pre účtovníctvo
• Mzdové a evidenčné listy

Spracovanie a podanie DP FO (osobitne), PO (osobitne)

Spracovanie hlásení INTRASTAT o odoslaní a prijatí tovaru - zjednodušené a úplné

Založenie SRO

Cenník - osobné dojednanie, vždy individuálne, prispôsobené zákazníkom


Voliteľný cenník A,B
Copyright © UP SPED, spol s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
KONTAKTY
>> viac
Dopravné informácie

Hraničné priechody
AKTUÁLNE
UP SPED, spol. s r.o.

Tel.:  +421 31 551 50 53
Fax.: +421 31 551 50 53

RAALTRANS: 5P9


Email: info@upsped.sk